Privacy

U ontkomt er niet aan om persoonsgegevens in te vullen. Wij begrijpen dat u als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. We leggen u graag uit waar we uw gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. www.euroma.nl wordt beheerd door Euroma, ravensburgstraat 4, 8000 AP Zwolle.

Gebruik van onze site

www.euroma.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker af te stemmen.

Als u onze site gebruikt, worden cookies op uw computer gezet en we vinden het belangrijk dat u weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Links naar andere websites

Op www.euroma.nl vindt u links naar andere websites. Hoewel we niet zomaar links naar andere sites plaatsen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met uw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement, als dat er is, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

Euroma garandeert u dat we met uw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We geven of verkopen ze niet aan anderen.

Euroma heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen u een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die u achterlaat en de verwerking ervan. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Wijzigingen

Euroma heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid op www.euroma.nl.

Copyright

© 2017, Euroma. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Euroma worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.